Blooming Spring 2.0 - Deel 4

24 apr. 2024

We hopen dat het allemaal gelukt is met het ajourbreien van vorige week? Deze week gaan we weer verder met twee verschillende patronen, maar is een stuk gemakkelijker.

Gebruikte steken

De kantsteken over 3 steken (3 ks): worden gebreid aan het begin en aan het einde van iedere heen- en teruggaande naald.
Heengaande naald: eerste 3 en laatste 3 steken: 1 st re, 1 st av afhalen draad voor, 1 st re.
Teruggaande naald: eerste 3 en laatste 3 steken: 1 st av afhalen draad voor, 1 st re, 1 st av afhalen draad voor.

Dubbov: dubbele overhaling, haal 1 steek zoals bij het recht breien af, brei de volgende 2 steken recht samen en haal de afgehaalde steek over de zojuist gebreide steek.

 

Werkwijze deel 4 A

Kleurvolgorde deel 4A (neem de draad mee aan de zijkant):
Naald 1 t/m 12 met Cara 2x breien.
Herhaal naald 1 t/m 10.

Hecht dubbele draad Per Fortuna aan en brei naald 11 en 12.

Naald 1 t/m 4: Cara
Naald 5 en 6:  dubbele draad Per Fortuna
Naald 7 t/m 10: Cara
Naald 11 en 12:  dubbele draad Per Fortuna

Herhaal naald 1 t/m 12 nog een keer in deze kleurenvolgorde. 

Over het breischema:
Het patroon is een veelvoud van 6 steken + 3 kantsteken + 3 kantsteken. De kantsteken staan niet getekend op het breischema. Er staan 72 steken op de naald (een veelvoud van 6 + 6 kantsteken).

Werkwijze:
Begin met 3 kantsteken, brei dan volgens schema (zie onder het schema het uitgeschreven patroon) en eindig met 3 kantsteken. De teruggaande naalden breien, zoals de steken zich voordoen en de omslagen averecht breien. Patroonhoogte is 12 naalden. Deze 12 naalden steeds herhalen in de kleurvolgorde zoals hierboven beschreven.

hg nld: re, tg nld: av

hg nld: av, tg nld: re

dubbele overhaling: haal 1 st re af, 2 st re samenbreien en haal de afgehaalde st over

omslag 

 

Uitgeschreven:
Nld 1 en 3 heengaande nld: 3 ks, *3 st re, 3 st av*, 3 ks.
Nld 2 en alle teruggaande nld: brei de steken tussen de kantsteken zoals ze zich voordoen en brei de omslagen averecht.
Nld 5: 3 ks, *O, dubov, O, 3 st re*, 3 ks
Nld 7 en 9: 3 ks, *3 st av, 3 st re*, 3 ks
Nld 11: 3 ks, *3 st re, O, dubov, O*, 3 ks.

 

Werkwijze deel 4 B

Driekleurenpatroon (tweed patroon):
Het patroon is een veelvoud van 4 steken + 3 (+ 3 + 3 kantsteken) = 73 steken (64 steken + 3 steken + 6 steken). Patroonhoogte 12 naalden. De kantsteken staan niet getekend in het breischema, maar worden zoals deel 4a gebreid.

Iedere 2 of 4 naalden wordt er van kleur gewisseld. Neem de draad mee aan de zijkant.

Het is een patroon met afhaalsteken. In de heengaande naald wordt de steek averecht afgehaald met de draad achter het werk (1 st av afh d.a.). In de teruggaande naald wordt de steek averecht afgehaald met de draad voor het werk (1 st av afh d.v.).

De teruggaande naalden staan ook getekend in het breischema. Maar het is makkelijk: brei de gebreide steken recht en haal de afgehaalde steken af (nu dus met de draad voor het werk).

Begin met 3 kantsteken en dan met steek 1, brei dan de steken tussen de rechter- en linkerlijn (steek 2 t/m 5). Herhaal deze 4 steken en eindig de naald na de linkerlijn met 2 steken (en de 3 kantsteken). 

Werkwijze:
Voorbereidende naald:
We beginnen met een voorbereidende naald in Cara vanwege het afhalen van de steken. Zo worden de afhaalsteken in de kleur opgehaald die bij dit deel hoort.
Brei een heengaande nld. Meerder in het midden 1 steek d.m.v. het dwarslusje. Neem tussen 2 steken het dwarslusje op de linkernaald en brei hierin een steek recht gedraaid. Brei de naald uit. Er staan nu 3 kantsteken, 67 steken en 3 kantsteken op de naald = 73 steken. Brei een teruggaande naald recht tussen de kantsteken.

We gaan nu volgens het breischema breien.

De kleurenvolgorde:
Nld 1 en 2: dubbele draad Per Fortuna
Nld 3 t/m 6: Cara
Nld 7 en 8: dubbele draad Per Fortuna
Nld 9 t/m 12: Cara

RS: hg nld: re, WS: tg nld: av

RS: hg nld: av, WS: tg nld: re

RS: hg nld: av afhalen met de draad achter het werk, WS: tg nld: av afhalen met de draad voor het werk

 

Nld 1: 3 ks, 1 st re, *1 st av afh d.a., 3 st re*, 1 st av afh d.a., 1 st re, 3 ks.
Nld 2: 3 ks, 1 st re, 1 st av afh d.v.,*3 st re, 1 st av afh d.v.*, 1 st re, 3 ks.
Nld 3: 3 ks, 1 st re, *2 st re, 1 st av afh d.a., 1 st re*, 2 st re, 3 ks.
Nld 4: 3 ks, 2 st re, *1 st re, 1 st av afh d.v., 2 st re*, 1 st re, 3 ks.
Nld 5: 3 ks, 1 st re, *1 st av afh d.a., 3 st re*, 1 st av afh d.a. 1 st re, 3 ks.
Nld 6: 3 ks, 1 st re, 1 st av afh d.v., *3 st re, 1 st av afh d.v.*, 1 st re, 3 ks.
Nld 7: 3 ks, 1 st re, *2 st re, 1 st av afh d.a., 1 st re*, 2 st re, 3 ks.
Nld 8: 3 ks, 2 st re, *1 st re, 1 st av afh d.v., 2 st re*, 1 st re, 3 ks.
Nld 9: 3 ks, 1 st re, *1 st av afh d.a., 3 st re*, 1 st av afh d.a., 1 st re, 3 ks.
Nld 10: 3 ks, 1 st re, 1 st av afh d.v., *3 st re, 1 st av afh d.v.*, 1 st re, 3 ks.
Nld 11: 3 ks, 1 st re, *2 st re, 1 st av afh d.a., 1 st re*, 2 st re, 3 ks.
Nld 12: 3 ks, 2 st re, *1 st re, 1 st av afh d.v., 2 st re*, 1 st re, 3 ks.

Deze 12 naalden 6x breien.
Hecht de dubbele draad Per Fortuna af.
Met Cara gaan we de volgende week verder.

Werk alle draadjes weg en je bent klaar voor het laatste deel!